Gaisrinė sauga

Parengiame gaisrinės saugos dokumentus:

 • gaisrinės saugos instrukcijas;
 • darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus;
 • evakavimo planus.

Organizuojame mokymus:

 • įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo gaisrinės saugos mokymai;
 • darbuotojo, kuriam pavesta kontroliuoti objekto gaisrinės saugos būklę, gaisrinės saugos mokymai;
 • gaisrinės saugos vidiniai mokymai darbuotojams (ne rečiau kaip kartą per 3 metus).

Konsultuojame:

 • parenkant priešgaisrinės saugos priemones;
 • parenkant gaisrinės saugos ženklus;
 • kitais gaisrinės saugos klausimais.

Įvertinime įmonės gaisrinės saugos būklę:

 • apsilankymo metu įvertiname įmonės gaisrinės saugos būklę ir įmonės vadovui pateikiame įmonėje esamus gaisrinės saugos neatitikimus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
 • pateikiame pasiūlymus kaip pašalinti nustatytus neatitikimus.