Civilinė sauga

Civilinės saugos dokumentavimas

  • Atliekame galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę;
  • Parengiame Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
  • Parengiame Ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planą;
  • Paruošiame dokumentus darbuotojų civilinės saugos mokymams

Vykdome ūkio subjektų darbuotojų civilinės saugos pratybas

  • Stalo pratybos – ne rečiau kaip vieną kartą per metus;
  • Funkcinės pratybos – ne rečiau kaip kas dveji metai.

Vykdome ūkio subjektų darbuotojų civilinės saugos mokymus

Ūkio subjektų darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje turi būti organizuojami kiekvienais metais ir skiriama ne mažiau kaip 2 valandos.