Darbo vietos nelaimingi atsitikimai yra vienas iš pagrindinių darbuotojų saugos klausimų. Kadangi nelaimingi atsitikimai gali sukelti ne tik žalą darbuotojo sveikatai, bet ir įmonei, svarbu įgyvendinti veiksmingas priemones, kurios padėtų sumažinti šios rizikos lygį. Svarbu yra parengti darbuotojus, kad jie būtų supažindinti su darbo vietos sauga, užtikrinti, kad visi įrankiai ir įranga būtų tinkamai prižiūrimi, ir taip pat stebėti darbuotojų darbo metodus, kad būtų galima nustatyti galimas rizikas ir pasiimti būtinas prevencines priemones.