Darbuotojų saugos klausimai yra itin svarbūs visoms įmonėms, nes ši tema tiesiogiai susijusi su darbuotojų sveikata ir gyvybe. Šiuolaikinėse įmonėse, kuriose naudojami įvairūs pavojingi įrankiai, medžiagos ir technologijos, darbuotojų saugos klausimai tampa dar svarbesni. Todėl kiekviena įmonė privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų pavojų ir rizikų.