Tag Archives: profesinė rizika

2015 spalio 24

Profesinės rizikos vertinimo nuostatai

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961   PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO BENDRIEJI NUOSTATAI   I. BENDROSIOS NUOSTATOS   1. Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų (toliau – šie Nuostatai) paskirtis yra nustatyti bendrąją profesinės rizikos vertinimo tvarką įmonėse, įstaigose, organizacijose ar […]

Profesinė rizika