Visa dokumentacija

Darbų saugos, profesinės rizikos vertinimo, gaisrinės (priešgaisrinės) saugos dokumentacija, žurnalai, aktai ir kt.

Elektrinių įrankių patikrinimo apskaitos žurnalas

Elektrinių įrankių patikrinimo apskaitos žurnalas

Asmens medicinos knygelė

Asmens medicininė knygelė F.048/a

Statinio Techninis Pasas

Statinio Techninis Pasas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo instrukcijų žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo instrukcijų žurnalas

Darbuotojų supažinidinimo su darbo tvarkos taisyklėmis žurnalas

Darbuotojų supažinidinimo su darbo tvarkos taisyklėmis registravimų žurnalas

Darbuotojų supažindinimo su pareiginiais nuostatais žurnalas

Darbuotojų supažindinimo su pareiginiais nuostatais registravimo žurnalas

Statybos darbų žurnalas

Statybos darbų žurnalas

Valstybinių kontrolės institucijų patikrinimų registravimų žurnalas

Valstybinių kontrolės institucijų patikrinimų registravimų žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimų žurnalas

  • 1
  • 2