Registravimo žurnalai

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo instrukcijų žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo instrukcijų žurnalas

Darbuotojų supažinidinimo su darbo tvarkos taisyklėmis žurnalas

Darbuotojų supažinidinimo su darbo tvarkos taisyklėmis registravimų žurnalas

Darbuotojų supažindinimo su pareiginiais nuostatais žurnalas

Darbuotojų supažindinimo su pareiginiais nuostatais registravimo žurnalas

Valstybinių kontrolės institucijų patikrinimų registravimų žurnalas

Valstybinių kontrolės institucijų patikrinimų registravimų žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimų žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas