Įstatų keitimas

2016 rugsėjo 6

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/ Suvestinė redakcija nuo 2015-12-03 iki 2016-10-31   Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 64-1914; Žin. 2000, Nr.68-0, i. k. 1001010ISTAIII-1835   Nauja įstatymo redakcija nuo 2004-01-01: Nr. IX-1889, 2003-12-11, Žin., 2003, Nr. 123-5574 (2003-12-30), atitaisymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 33   LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS   2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius […]

Įstatų keitimas