Darbų Saugos kursai. Programos

Darbų Saugos Kursai

Kviečiame susipažinti su UAB Vitakonsult organizuojamų darbų saugos kursų (mokymų) programomis

Darbų saugos kursai (mokymai) pagal formaliojo mokymo programas:

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymas (visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, II, III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse).
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymas (visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, II, III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse).
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymas (visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, II, III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse).

Darbų saugos kursai (mokymai) pagal neformaliojo mokymo programas:

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos kėlimas.

Darbų saugos kursai (mokymai) pagal neformaliojo mokymo programas: Darbuotojam, dirbantiems pavojingus darbus

Darbai aukštyje:

 • Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus, mokymas
 • Aukštalipio darbų vadovo mokymas

Auto-, elektrokrautuvai:

 • Krautuvų vairuotojo mokymas
 • Autokrautuvo vairuotojo mokymas
 • Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymas

Miško darbai:

 • Miško ruošos darbų vadovo mokymas
 • Medkirčio mokymas
 • Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymas
 • Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymas

Darbai šuliniuose:

 • Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymas
 • Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymas

Darbai iškasose:

 • Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo mokymas
 • Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymas

Kiti pavojingi darbai:

 • Darbuotojų, atliekantys krovos darbus rankomis, mokymas
 • Darbuotojų, dirbančių su įrenginiais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą, mokymas.
 • Krovinių prikabinėtojų (stropuotojų) mokymas.
 • Darbuotojų, dirbančius triukšme, mokymas.

Darbuotojų, dirbančių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, mokymas.

Individualios, pagal kliento poreikį rengiamos programos ir darbuotojų mokymas (kursai) pagal šias programas

 • Parengsime darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo programą atsižvelgiant į atliekamų darbų aplinką, naudojamą įrangą, veikiančius veiksnius. Taip pat paruošime kitus mokymams ir žinių tikrinimui reikalingus dokumentus.
 • Apmokysime įmonės darbuotojus Jūsų įmonėje arba mūsų mokymo patalpose.