Apie mus

Griežti įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimai darbo organizavimo bei vystymo srityje verčia įmones ar individualia veikla užsiimančius asmenis atsitraukti nuo tiesioginio darbo ir skirti nemažus laiko bei žmogiškųjų išteklių resursus netiesioginėms funkcijoms atlikti. Mūsų praktika rodo, kad profesionalūs specialistai iš šalies su minėtomis užduotimis susitvarko žymiai greičiau, o rezultatas visuomet būna aukščiausios kokybės. Mes pasirengę perimti Jūsų verslo administravimo problemas tam, kad Jūs galėtumėte rūpintis tiesioginiais darbais ir užduotimis. 

Veiklos pradžia

Įkūrus UAB „Vitameda“, kuri prekiauja darbo drabužiais, asmeninėmis saugos priemonėmis, bendraujant su klientais paaiškėjo, kad rinkoje trūksta kokybiškų paslaugų susijusių sų darbuotojų sauga ir sveikata darbe bei priešgaisrine sauga. Todėl 2003 m. buvo įkurta dukterinė įmonė UAB „Vitakonsult“.

Pradžioje pagrindinė veikla buvo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos mokymai, vėliau veiklą išplėtėme ir pradėjome teikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo bei profesinės rizikos vertinimo paslaugas, rengti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos dokumentaciją. Netrukus į asortimentą įtraukėme ir įmonių steigimo ir centralizuotos bei individualios buhalterinė apskaitos paslaugas.

Dabar

UAB Vitakonsult – verslo konsultacinė kompanija, kurioje dirba daug patirties turintys, atsakingi, bei profesionalūs specialistai.

Pagrindinis mūsų uždavinys – vienoje vietoje suteikti visas svarbiausias paslaugas, reikalingas verslui pradėti bei sėkmingai vystyti. Mūsų paslaugos skirtos tiek pradedančiam verslininkui, tiek ir veiklą vykdančiai įmonei.

UAB Vitakonsult verslo konsultavimo sfera yra labai plati – galite kreiptis beveik visais klausimais susijusiais su verslo organizavimu, valdymu ar jo administravimu. Galime Jums padėti nuo įmonės, įstaigos ar organizacijos įsteigimo iki reorganizavimo ar likvidavimo procedūrų. Be to, visą Jūsų verslo gyvavimo laikotarpį lydėsime Jus, būdami ištikimais partneriais, informuosime apie reguliariai ir pasikeitus teisės aktų reikalavimams reikiamas atlikti užduotis, tvarkysime buhalterinę apskaitą.

Mūsų paslaugų gali prireikti , jei:

Norite atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų auditą
Norite organizuoti mokymus ir atestavimą
Reikia parengti  darbuotojų saugos ir sveikatos ar gaisrinės saugos dokumentus
Reikia įvertinti darbo vietų profesinę riziką
Reikia, kad vykdytume įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
Reikia konsultacijos ir/ar dalyvavimo tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į/iš darbo
Reikia konsultacijos saugos ir sveikatos darbe, darbo teisės ar gaisrinės saugos klausimais
Reikia organizuoti darbuotojų sveikatos profilaktinį tikrinimą
Reikia parengti civilinės saugos dokumentaciją, organizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymus ir vykdymą
Reikia atlikti statinių techninę priežiūrą
Reikia atlikti elektros ūkio priežiūrą
Reikia aplinkosauginio administravimo
Norite įstaeigti įmonę, ją pertvarkyti ar restruktūrizuoti
Jei pageidaujate centralizuotai tvarkyti buhalterinę apskaitą nesamdydami atskiro(-ų) darbuotojo(-ų)

Kodėl mes?

Todėl, kad mūsų komandoje dirba profesionalūs specialiastai
Todėl, kad savo verslo srityje esame sukaupę didžiulę patirtį
Todėl, kad visas reikiamas verslo organizavimo ir administravimo paslaugas teikiame „VIENO LANGELIO“ principu
Todėl, kad glaudžiai bendradarbiaujame su advokatų kontora, kuri savalakiai pateikia naujų teisės aktų paaiškinimus.
Todėl, kad kolektyvui nuolat organizuojami mokymai bei kvalifikacijos kėlimo kursai

Darbo vietoje

Žemėlapyje

Saugi stovėjimo aikštelė